Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Valerie Van Peel op 23 mei 2018, over deze onderwerpen: Bloed geven

Voortaan mogen patiënten met hemochromatose bloed geven. Hemochromatose is een stofwisselingsziekte waarbij de opname van ijzer in de darm verstoord is. Dat leidt soms ijzerstapeling in organen, wat na verloop van tijd ernstige symptomen kan veroorzaken. De aanvaarding van patiënten met …

Door Valerie Van Peel, Bart De Wever op 24 april 2018, over deze onderwerpen: Politiek, Gelijke kansen

Quota zijn niet de oplossing voor het tekort aan vrouwen in de politiek. De N-VA gaat niet mee in de oproep om in de volgende regering evenveel vrouwen als mannen te zetten. Kamerlid Valerie Van Peel meent dat bekwaamheid het enige criterium moet zijn. “De meest bekwame persoon moet het mandaat …

Door Valerie Van Peel op 26 maart 2018, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Artsen, Gelijke kansen

Genitale verminking in Vlaamse dokterspraktijken is onaanvaardbaar. Kamerlid Valerie Van Peel reageert verontwaardigd op berichten in de media over artsen die besnijdenissen uitvoeren op vrouwen. Ze wil dat het gerecht streng optreedt. “Zulke praktijken zijn onaanvaardbaar, waar ook ter wereld. Het …

Door Valerie Van Peel op 15 maart 2018, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs, Gezondheidszorg, Artsen

De ongelijke verdeling van de artsenquota tussen de Belgische landsdelen is definitief van de baan. Het ingangsexamen geneeskunde wordt verplicht in de Franstalige universiteiten. Er komt ook een wettelijke verankering van de verdeling van het aantal RIZIV-nummers, die nodig zijn om als arts aan de …

Door Valerie Van Peel op 20 februari 2018, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Orgaandonatie, Verandering

Voortaan kan je je via je huisarts of thuis met je elektronische identiteitskaart laten registreren als orgaandonor. Tot nu toe was dat enkel mogelijk via het gemeentehuis. De uitgebreide registratiemogelijkheden moeten leiden tot meer donoren en kortere wachtlijsten. Kamerlid Valerie Van Peel …

Door Valerie Van Peel op 14 februari 2018, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Werk zoeken en werkloosheid, Activering, Armoede, Uitkeringen

Mensen met een leefloon moeten beloond worden wanneer ze werken. Nu riskeren leefloners met een inkomen uit deeltijds werk minder over te houden dan mensen die afhankelijk zijn van OCMW-steun. Kamerlid Valerie Van Peel wil werken financieel aantrekkelijker maken door leefloners die meer werken meer …