Parlementair werk

In het Federaal Parlement ben ik actief in de beleidsdomeinen gezondheidszorg, ethische thema’s, arbeidsmarkt, en armoede- en gelijke kansenbeleid. In de huidige zittingsperiode (vanaf 2019) ben ik vast lid van de commissie Sociale Zaken, Werk en Pensioenen en plaatsvervangend lid van de commissie Gezondheid en Gelijke Kansen en de commissie Justitie.  

Hieronder vind je het overzicht van mijn parlementaire initiatieven vanaf 2014. Mijn meest recente vragen vind je helemaal onderaan de pagina terug.

Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Gezondheid

Artsen in opleiding & planning medisch aanbod

Plenair: De artsenquota, 18 juni, 2020.

PDF icon Contingentering: Akkoord artsenquota voor 2022. 29 september 2016.

PDF icon Contingentering: Advies planningscommissie. 28 juni 2016.

 

 

 

 

 

 

Seksueel en intrafamiliaal geweld

Plenair: De aanpak van seksueel geweld, 3 juni, 2021.

Plenair: De vermindering van de impact van ernstig verslaafde ouders en toekomstige ouders op kinderen, 11 februari, 2021.

Plenair: De regeringsbrede aanpak van intrafamiliaal geweld tijdens een lockdown, 22 oktober, 2020.

 

Organisatie gezondheidszorg

Plenair: De kerntaken van de ziekenfondsen, 4 maart, 2021.

PDF icon De verspilling in de gezondheidszorg, 20 september 2018.

 

 

 

 

PDF icon DGEC: hervormingsplannen. 22 januari 2016.

 

 

 

 

 

 

 

Ziekenfondsen: het verspreiden van (medische) gegevens van Vlaamse ziekenfondsen, 3 december 2019.

Ziekenfondsen: financiering  van de aanvullende verzekering, 9 augustus 2019.

 

 

Beroepsziektes

PDF icon Asbest in cosmetische producten en gebouwen, 5 juni 2018.
 
Andere onderwerpen

Plenair: De terugbetaling van de maagdenvliesreconstructie, 20 februari, 2020.

 
 
 
 
 

PDF icon Bloeddonatie: beleid inzake donatie door MSM. 25 mei 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatschappelijke integratie & OCMW

De leefloonbudgetten tijdens corona

PDF iconAantal werkloze gezinnen. 13 juli 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsmarkt

De sociale partners: afspraken over minimumlonen, 8 oktober 2019.

Gelijke Kansen

 

 

 

 

 

Schriftelijke vragen
 

Wetsvoorstellen

 

Recente vragen

Het samenwerken van rechtbanken met niet-erkende vzw's.

van Valerie Van Peel (06589) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B112-8-1815-2022202319994

Beschikbaarheid van de gegevens van de ZIV-uitkering voor andere betrokken actoren.

van Valerie Van Peel (06589) aan Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
55-B101-6-1817-2022202317939

Het niet staven van een geboekte borgtocht door de POD Maatschappelijke Integratie.

van Valerie Van Peel (06589) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B096-9-0481-2021202217013

De te ontvangen facturen van de POD Maatschappelijke Integratie.

van Valerie Van Peel (06589) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B096-9-0482-2021202217014

De aanvullende verzekering van de ziekenfondsen.

van Valerie Van Peel (06589) aan Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
55-B094-6-1668-2021202216774

Leefloon vluchtelingen bij verhuis (MV 27591C).

van Valerie Van Peel (06589) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B089-9-0434-2021202215976

Screening gastgezinnen Oekraïense vluchtelingen (MV 26940C).

van Valerie Van Peel (06589) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B087-12-1259-2021202215316

Invaliditeitsuitkeringen. - Fraudezaak (MV 25666C).

van Valerie Van Peel (06589) aan Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
55-B083-6-1361-2021202214551

Onterecht uitschrijven van ziektebriefjes (MV 25665C).

van Valerie Van Peel (06589) aan Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
55-B083-6-1362-2021202214552

Ziektebriefje (MV 25428C).

van Valerie Van Peel (06589) aan Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
55-B083-6-1363-2021202214558