Parlementair werk

In het Federaal Parlement ben ik actief in de beleidsdomeinen gezondheidszorg, ethische thema’s, arbeidsmarkt, en armoede- en gelijke kansenbeleid. In de huidige zittingsperiode (vanaf 2019) ben ik vast lid van de commissie Sociale Zaken, Werk en Pensioenen en plaatsvervangend lid van de commissie Gezondheid en Gelijke Kansen en de commissie Justitie.  

Hieronder vind je het overzicht van mijn parlementaire initiatieven vanaf 2014. Mijn meest recente vragen vind je helemaal onderaan de pagina terug.

Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Gezondheid

Artsen in opleiding & planning medisch aanbod

PDF iconContingentering: Akkoord artsenquota voor 2022. 29 september 2016.

PDF iconContingentering: Advies planningscommissie. 28 juni 2016.

 

 

 

 

 

 

Organisatie gezondheidszorg

 

 

 

 

PDF iconDGEC: hervormingsplannen. 22 januari 2016.

 

 

 

 

 

 

 

Ziekenfondsen: het verspreiden van (medische) gegevens van Vlaamse ziekenfondsen, 3 december 2019.

Ziekenfondsen: financiering  van de aanvullende verzekering, 9 augustus 2019.

 

 

Beroepsziektes

PDF icon Asbest in cosmetische producten en gebouwen, 5 juni 2018.
 
Andere onderwerpen
 
 
 
 
 

PDF iconBloeddonatie: beleid inzake donatie door MSM. 25 mei 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatschappelijke integratie & OCMW

PDF iconAantal werkloze gezinnen. 13 juli 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsmarkt

De sociale partners: afspraken over minimumlonen, 8 oktober 2019.

Gelijke Kansen

 

 

 

 

 

Schriftelijke vragen
 

Wetsvoorstellen

 

Recente vragen

Zedendelinquenten. - Chemische castratie.

van Valerie Van Peel (06589) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, en Minister van Europese Zaken
55--2-0337-2019202002567

Verblijf in het buitenland voor leefloongerechtigden.

van Valerie Van Peel (06589) aan Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden
55-B015-10-0147-2019202002335

Aanwending ledenbijdragen door verzekeringsinstellingen (MV 2378C).

van Valerie Van Peel (06589) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
55-B014-6-0390-2019202002035

Voorwaarden lidmaatschap ziekenfonds.

van Valerie Van Peel (06589) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
55-B014-6-0382-2019202001989

Aantal vrijstellingen van terugvorderingen van onverschuldigde bedragen door ziekenfondsen.

van Valerie Van Peel (06589) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
55-B013-6-0369-2019202001936

Terugvordering kosten geneeskundige verzorging voor EU-burgers.

van Valerie Van Peel (06589) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
55-B013-6-0371-2019202001938

Aantal erkende asbestslachtoffers.

van Valerie Van Peel (06589) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
55-B012-6-0310-2019202001702

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.

van Valerie Van Peel (06589) aan Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
55-B011-12-0216-2019202001611

Verzekeringsinstellingen. - Onterechte en hoge facturaties zorgverstrekkers.

van Valerie Van Peel (06589) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
55-B012-6-0281-2019202001571

Centrale databank voor donorregistratie.

van Valerie Van Peel (06589) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
55-B012-6-0259-2019202001530