Parlementair werk

In het Federaal Parlement ben ik actief in de beleidsdomeinen gezondheidszorg, ethische thema’s, arbeidsmarkt, en armoede- en gelijke kansenbeleid. In de huidige zittingsperiode (vanaf 2019) ben ik vast lid van de commissie Sociale Zaken, Werk en Pensioenen en plaatsvervangend lid van de commissie Gezondheid en Gelijke Kansen en de commissie Justitie.  

Hieronder vind je het overzicht van mijn parlementaire initiatieven vanaf 2014. Mijn meest recente vragen vind je helemaal onderaan de pagina terug.

Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Gezondheid

Artsen in opleiding & planning medisch aanbod

Plenair: De artsenquota, 18 juni, 2020.

PDF iconContingentering: Akkoord artsenquota voor 2022. 29 september 2016.

PDF iconContingentering: Advies planningscommissie. 28 juni 2016.

 

 

 

 

 

 

Seksueel en intrafamiliaal geweld

Plenair: De aanpak van seksueel geweld, 3 juni, 2021.

Plenair: De vermindering van de impact van ernstig verslaafde ouders en toekomstige ouders op kinderen, 11 februari, 2021.

Plenair: De regeringsbrede aanpak van intrafamiliaal geweld tijdens een lockdown, 22 oktober, 2020.

 

Organisatie gezondheidszorg

Plenair: De kerntaken van de ziekenfondsen, 4 maart, 2021.

PDF iconDe verspilling in de gezondheidszorg, 20 september 2018.

 

 

 

 

PDF iconDGEC: hervormingsplannen. 22 januari 2016.

 

 

 

 

 

 

 

Ziekenfondsen: het verspreiden van (medische) gegevens van Vlaamse ziekenfondsen, 3 december 2019.

Ziekenfondsen: financiering  van de aanvullende verzekering, 9 augustus 2019.

 

 

Beroepsziektes

PDF icon Asbest in cosmetische producten en gebouwen, 5 juni 2018.
 
Andere onderwerpen

Plenair: De terugbetaling van de maagdenvliesreconstructie, 20 februari, 2020.

 
 
 
 
 

PDF iconBloeddonatie: beleid inzake donatie door MSM. 25 mei 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatschappelijke integratie & OCMW

De leefloonbudgetten tijdens corona

PDF iconAantal werkloze gezinnen. 13 juli 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsmarkt

De sociale partners: afspraken over minimumlonen, 8 oktober 2019.

Gelijke Kansen

 

 

 

 

 

Schriftelijke vragen
 

Wetsvoorstellen

 

Recente vragen

De aanvullende verzekering voor arbeidsongeschiktheid.

van Valerie Van Peel (06589) aan Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
55-B053-2-0367-2020202108040

Subsidies en toelagen in het kader van gelijke kansen.

van Valerie Van Peel (06589) aan Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de Minister van Mobiliteit
55-B054-18-0075-2020202109632

De opgestarte re-integratietrajecten.

van Valerie Van Peel (06589) aan Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
55-B053-2-0342-2020202109539

De gedwongen psychiatrische opname van minderjarigen.

van Valerie Van Peel (06589) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B053-8-0481-2020202109458

Vermindering van de integratietegemoetkoming van personen met een handicap die in instellingen verblijven.

van Valerie Van Peel (06589) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B049-10-0132-2020202109073

Pedojagers (MV 15096C).

van Valerie Van Peel (06589) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B047-8-0435-2020202109054

Arbeidsongeschiktheid. - Aanvullende verzekering.

van Valerie Van Peel (06589) aan Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
55-B051-2-0295-2020202108962

Omzetting van de EU-richtlijn 2011/93/EU over de bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie.

van Valerie Van Peel (06589) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B046-8-0379-2020202108566

De berekening van de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap in verschillende woonvormen.

van Valerie Van Peel (06589) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B045-10-0109-2020202108329

Zorgcentra na Seksueel Geweld. - Fysiek onderbrengen van advocaten en de dienst slachtofferonthaal.

van Valerie Van Peel (06589) aan Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de Minister van Mobiliteit
55-B044-18-0046-2020202108106