Parlementair werk

In het Federaal Parlement ben ik actief in de beleidsdomeinen gezondheidszorg, ethische thema’s en armoede- en gelijke kansenbeleid. Ik ben vast lid van de commissie Volksgezondheid en de adviescommissie Maatschappelijke Emancipatie en plaatsvervangend lid van de commissie Sociale Zaken, de commissie Terrorismebestrijding en de commissie Binnenlandse Zaken.  

Binnen de commissie Volksgezondheid leg ik me toe op diverse thema’s zoals het Fonds voor Medische Ongevallen, de asbestproblematiek, bloed- en orgaandonatie, ziekenfondsen, de contigentering, de spoed- en wachtdiensten en nog vele andere zaken.

Vanuit mijn expertise als OCMW-voorzitter van Kapellen volg ik er ook het armoede- en gelijke kansenbeleid op. En ik houd me bezig met meer ethische thema’s als euthanasie, het recht op het kennen van je afstamming, discreet bevallen, enz.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Terrorismebestrijding werk ik ook rond het beroepsgeheim binnen sociale instellingen bij Terreurmisdrijven.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Volksgezondheid

 

Artsen in opleiding & planning medisch aanbod

PDF iconContingentering: Akkoord artsenquota voor 2022. 29 september 2016.

PDF iconContingentering: Advies planningscommissie. 28 juni 2016.

 

 

 

 

 

 

Organisatie gezondheidszorg

 

 

 

 

PDF iconDGEC: hervormingsplannen. 22 januari 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere onderwerpen
 
 
 
 
 
 

PDF iconBloeddonatie: beleid inzake donatie door MSM. 25 mei 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatschappelijke integratie & OCMW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelijke Kansen

 

Advies Unia over boerkiniverbod in steden. 15 juli 2017.

 

 

 

 

Schriftelijke vragen

 

 

Wetsvoorstellen