Parlementair werk

In het Federaal Parlement ben ik actief in de beleidsdomeinen gezondheidszorg, ethische thema’s en armoede- en gelijke kansenbeleid. Ik ben vast lid van de commissie Volksgezondheid en de adviescommissie Maatschappelijke Emancipatie en plaatsvervangend lid van de commissie Sociale Zaken, de commissie Terrorismebestrijding en de commissie Binnenlandse Zaken.  

Binnen de commissie Volksgezondheid leg ik me toe op diverse thema’s zoals het Fonds voor Medische Ongevallen, de asbestproblematiek, bloed- en orgaandonatie, ziekenfondsen, de contigentering, de spoed- en wachtdiensten en nog vele andere zaken.

Vanuit mijn expertise als OCMW-voorzitter van Kapellen volg ik er ook het armoede- en gelijke kansenbeleid op. En ik houd me bezig met meer ethische thema’s als euthanasie, het recht op het kennen van je afstamming, discreet bevallen, enz.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Terrorismebestrijding werk ik ook rond het beroepsgeheim binnen sociale instellingen bij Terreurmisdrijven.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Volksgezondheid

 

Artsen in opleiding & planning medisch aanbod

PDF iconContingentering: Akkoord artsenquota voor 2022. 29 september 2016.

PDF iconContingentering: Advies planningscommissie. 28 juni 2016.

 

 

 

 

 

 

Organisatie gezondheidszorg

 

 

 

 

PDF iconDGEC: hervormingsplannen. 22 januari 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere onderwerpen
 
 
 
 
 
 

PDF iconBloeddonatie: beleid inzake donatie door MSM. 25 mei 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatschappelijke integratie & OCMW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelijke Kansen

 

Advies Unia over boerkiniverbod in steden. 15 juli 2017.

 

 

 

 

Schriftelijke vragen

 

 

Wetsvoorstellen

 

Recente vragen

VMOB. - Evolutie premies en schadegevallen (MV 29033).

van Valerie Van Peel (06589) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
54-B184-7-3326-2018201927190

Onderzoek naar de grootschalige fraude met uitkeringen in Limburg (MV 25114).

van Valerie Van Peel (06589) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
54-B184-7-3333-2018201927202

De invoering van een analytische boekhouding voor de verzekeringsinstellingen (MV 26677).

van Valerie Van Peel (06589) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
54-B185-7-3334-2018201927203

De terugbetaling voor cryopreservatie (MV 28304).

van Valerie Van Peel (06589) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
54-B184-7-3286-2018201927136

Softwareproblemen bij de uitwisseling van facturen tussen thuisverpleegkundigen en de verzekeringsinstellingen (MV 29128).

van Valerie Van Peel (06589) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
54-B186-7-3302-2018201927152

Aanvullende verzekering ziekenfondsen. - Financiering.

van Valerie Van Peel (06589) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
54--7-2680-2018201925385

Aantal jongeren dat door OCMW 's ondersteund en begeleid wordt.

van Valerie Van Peel (06589) aan Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden
54-B174-12-1293-2017201825036

Terugbetaling van de NIP-test (MV 26426).

van Valerie Van Peel (06589) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
54-B167-7-2590-2017201824672

Controle van de terugbetalingen in het kader van (verplichte) aanvullende verzekering (MV 26255).

van Valerie Van Peel (06589) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
54-B167-7-2599-2017201824684

Problemen met informaticatoepassingen (MV 26363).

van Valerie Van Peel (06589) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
54-B168-7-2593-2017201824675