Parlementair werk

In het Federaal Parlement ben ik actief in de beleidsdomeinen gezondheidszorg, ethische thema’s, arbeidsmarkt, en armoede- en gelijke kansenbeleid. In de huidige zittingsperiode (vanaf 2019) ben ik vast lid van de commissie Sociale Zaken, Werk en Pensioenen en plaatsvervangend lid van de commissie Gezondheid en Gelijke Kansen en de commissie Justitie.  

Hieronder vind je het overzicht van mijn parlementaire initiatieven vanaf 2014. Mijn meest recente vragen vind je helemaal onderaan de pagina terug.

Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Gezondheid

Artsen in opleiding & planning medisch aanbod

PDF iconContingentering: Akkoord artsenquota voor 2022. 29 september 2016.

PDF iconContingentering: Advies planningscommissie. 28 juni 2016.

 

 

 

 

 

 

Organisatie gezondheidszorg

 

 

 

 

PDF iconDGEC: hervormingsplannen. 22 januari 2016.

 

 

 

 

 

 

 

Ziekenfondsen: het verspreiden van (medische) gegevens van Vlaamse ziekenfondsen, 3 december 2019.

Ziekenfondsen: financiering  van de aanvullende verzekering, 9 augustus 2019.

 

 

Beroepsziektes

PDF icon Asbest in cosmetische producten en gebouwen, 5 juni 2018.
 
Andere onderwerpen
 
 
 
 
 

PDF iconBloeddonatie: beleid inzake donatie door MSM. 25 mei 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatschappelijke integratie & OCMW

PDF iconAantal werkloze gezinnen. 13 juli 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsmarkt

De sociale partners: afspraken over minimumlonen, 8 oktober 2019.

Gelijke Kansen

 

 

 

 

 

Schriftelijke vragen
 

Wetsvoorstellen

 

Recente vragen

RIZIV. - Benoeming nieuwe leidinggevende ambtenaren (MV 4694C).

van Valerie Van Peel (06589) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
55--6-0551-2019202002999

De socio-professionele vrijstelling (MV 3732C).

van Valerie Van Peel (06589) aan Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden
55--10-0173-2019202002909

De opening van nieuwe ZSG (MV 3863C).

van Valerie Van Peel (06589) aan Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
55--12-0405-2019202002910

De afname van de SAS en de opleidingen rond seksueel geweld (MV 4192C).

van Valerie Van Peel (06589) aan Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
55--12-0411-2019202002926

De aangekondigde maatregelen inzake de opvang van daklozen (MV 4279C).

van Valerie Van Peel (06589) aan Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
55--12-0412-2019202002929

De afname van de SAS en de opleidingen rond seksueel geweld (MV 4193C).

van Valerie Van Peel (06589) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
55--6-0545-2019202002927

Het verdwijnen van fertiliteitsdossiers (MV 4004C).

van Valerie Van Peel (06589) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
55--6-0546-2019202002928

COVID-19. - Bijkomende middelen voor OCMW's (MV 4312C).

van Valerie Van Peel (06589) aan Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden
55-B016-10-0174-2019202002925

IVF/IUI-behandeling. - Gerechtvaardigde afwezigheden op het werk (MV 3186C).

van Valerie Van Peel (06589) aan Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
55--12-0399-2019202002902

IVF/IUI-behandeling. - Bescherming tegen ontslag (MV 3187C).

van Valerie Van Peel (06589) aan Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
55--12-0400-2019202002903