Parlementair werk

In het Federaal Parlement ben ik actief in de beleidsdomeinen gezondheidszorg, ethische thema’s, arbeidsmarkt, en armoede- en gelijke kansenbeleid. In de huidige zittingsperiode (vanaf 2019) ben ik vast lid van de commissie Sociale Zaken, Werk en Pensioenen en plaatsvervangend lid van de commissie Gezondheid en Gelijke Kansen en de commissie Justitie.  

Hieronder vind je het overzicht van mijn parlementaire initiatieven vanaf 2014. Mijn meest recente vragen vind je helemaal onderaan de pagina terug.

Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Gezondheid

Artsen in opleiding & planning medisch aanbod

PDF iconContingentering: Akkoord artsenquota voor 2022. 29 september 2016.

PDF iconContingentering: Advies planningscommissie. 28 juni 2016.

 

 

 

 

 

 

Organisatie gezondheidszorg

 

 

 

 

PDF iconDGEC: hervormingsplannen. 22 januari 2016.

 

 

 

 

 

 

 

Ziekenfondsen: het verspreiden van (medische) gegevens van Vlaamse ziekenfondsen, 3 december 2019.

Ziekenfondsen: financiering  van de aanvullende verzekering, 9 augustus 2019.

 

 

Beroepsziektes

PDF icon Asbest in cosmetische producten en gebouwen, 5 juni 2018.
 
Andere onderwerpen
 
 
 
 
 

PDF iconBloeddonatie: beleid inzake donatie door MSM. 25 mei 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatschappelijke integratie & OCMW

PDF iconAantal werkloze gezinnen. 13 juli 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsmarkt

De sociale partners: afspraken over minimumlonen, 8 oktober 2019.

Gelijke Kansen

 

 

 

 

 

Schriftelijke vragen
 

Wetsvoorstellen

 

Recente vragen

Wet van 5 mei 2019 tot verbetering schadeloosstelling asbestslachtoffers.

van Valerie Van Peel (06589) aan Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
55-B038-6-0317-2020202107250

Aantal erkende asbestslachtoffers.

van Valerie Van Peel (06589) aan Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
55-B038-6-0318-2020202107251

E-privacyrichtlijn. - Opsporen online seksueel misbruik minderjarigen (MV 11372C).

van Valerie Van Peel (06589) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B033-8-0187-2020202106935

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

van Valerie Van Peel (06589) aan Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de Minister van Mobiliteit
55-B035-18-0025-2020202106915

De strafrechtelijke vervolging van vrouwelijke genitale verminking.

van Valerie Van Peel (06589) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B034-8-0171-2020202106748

Het ontbreken aan kennis over (omgaan met) seksueel geweld (MV 9298C).

van Valerie Van Peel (06589) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B034-13-0092-2020202106368

Combinatie aansluiting HZIV of Kas geneeskundige verzorging van HR-rail met aansluiting aanvullende verzekering van een ziekenfonds.

van Valerie Van Peel (06589) aan Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
55-B031-6-0119-2020202106027

De aangekondigde maatregelen inzake de opvang van daklozen (MV 4279C).

van Valerie Van Peel (06589) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B031-10-0021-2020202105849

NIP-test.

van Valerie Van Peel (06589) aan Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
55-B031-6-0091-2020202105850

COVID-19. - Steunaanvragen bij OCMW's.

van Valerie Van Peel (06589) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B031-10-0019-2020202105798