“Er is geen stok meer achter de deur. Nochtans was dat een van de weinige  verwezenlijkingen van CD&V in het regeerakkoord”, vervolgt Van Peel, ”En dat allemaal voor wederom slechts een belofte van de Franstalige gemeenschap dat ze een numerus fixus examen zullen instellen, al is het overigens afwachten hoe dat dat er concreet zal uitzien.

Wanbeleid op kap van duizenden Vlaamse studenten

“De historische overtallen die aan Franstalige zijde gedurende meer dan 25 jaar werden opgebouwd, worden met andere woorden dus gepardonneerd. Bovendien wordt de verdeelsleutel die de quota bepaalt via de inwonersaantallen per gemeenschap kennelijk verlaten. Kortom, dit is wanbeleid op kap van duizenden Vlaamse studenten én de Vlaamse belastingbetaler.”

Onderwerpen