Nieuws over dit onderwerp

Valerie Van Peel over abortus en euthanasie: “Het debat over leven en dood wordt te sloganesk gevoerd”

“Bij wetgeving die gaat over leven en dood, zoals abortus en euthanasie, hoort een grondig en eerlijk debat.” Kamerlid Valerie Van Peel roept in een gesprek in De Ochtend op om in ethische debatten …

Valerie Van Peel haalt slag thuis met afschaffing verjaring seksueel misbruik

Kindermisbruik kan binnenkort niet meer verjaren. De Kamercommissie Justitie keurde een wetsvoorstel van N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel en John Crombez (sp.a) over de verjaringstermijn voor seksueel …

Valerie Van Peel pleit samen met sp.a voor afschaffing verjaring bij seksueel misbruik minderjarigen

De N-VA en sp.a bundelen de krachten om de verjaringstermijn voor ernstige seksuele misdrijven op minderjarigen af te schaffen. “Kindermisbruik is bij uitstek een misdrijf dat vaak pas decennia later …