Toen het asbestfonds in 2007 onder de regering-Verhofstadt werd gecreëerd om de honderden asbestslachtoffers die jaarlijks vallen te kunnen vergoeden, slopen er op het laatste moment twee extra voorwaarden in het akkoord, onder druk van de asbestlobby: het asbestfonds moest worden gevoed door alle werkgevers, en niet alleen de asbestbedrijven. En slachtoffers die gebruik maken van het asbestfonds verliezen hun recht om het asbestbedrijf voor de rechter te dagen.

Asbestsector blijft buiten schot

Valerie Van Peel: “We zijn het grootste asbestland van Europa, maar ook het enige land waar de asbestsector zo buiten schot bleef. Dit kan zo niet langer. Wij hebben als wetgever niet het recht om slachtoffers op hun sterfbed te doen kiezen tussen geld voor hun medische kosten of hun moreel recht voor een rechtbank. Met dit voorstel konden we de immuniteit van asbestbedrijven opheffen voor omgevingsslachtoffers en hun families. En die zijn spijtig genoeg talrijk.”

Geen politieke moed

Sommige collega’s van de meerderheid stonden positief tegenover het voorstel. Het ontbrak vandaag echter de politieke moed om deze historische fout recht te zetten. “Een spijtige zaak voor de talrijke slachtoffers die vandaag en de komende jaren nog zullen vallen”, aldus Valerie. “Ik hoopte vandaag écht dat politieke moed er was om de asbestsector aan te pakken. Spijtig genoeg was die er niet. Dat geeft mij een zeer wrang gevoel, als we over dossiers met slachtoffers van een verschrikkelijk onrecht niet meer kunnen stemmen zonder de meerderheid-oppositie-logica, dan schaffen we het parlement beter af.”

Start video