Als wij zwijgen, zijn misbruikte kinderen bij voorbaat verloren

Niet voor niets ligt het dark number voor kindermisbruik en mishandeling ontzettend hoog. Zeker in tijden van lockdown worden de mogelijkheden van kinderen om met hun verhaal naar buiten te komen enorm beperkt. Maar er is meer. Vandaag zijn hulpverleners met beroepsgeheim niet verplicht om melding te maken, ze hebben enkel dat recht. In de praktijk wordt daardoor nog te vaak gezwegen. Kan niet, vindt Valerie Van Peel. “Deze kinderen hebben zelf geen stem. Als wij zwijgen, zijn ze bij voorbaat verloren. En dus pleit ik voor duidelijkheid. Voor iedereen. Beroepsgeheim of niet. Weet je dat een kind misbruikt of mishandelt wordt, dan moet je dat melden. Alleen zo kunnen we deze kinderen helpen. Er is in onze maatschappij al te lang en te vaak weggekeken. Met alle gevolgen vandien.”

In lockdown worden signalen niet meer opgepikt

Kamerlid Van Peel werkt al langer aan voorstellen rond kinderbescherming en zoekt daarbij ook allianties over de partijgrenzen heen, zoals voorheen met John Crombez (sp.a). Dit voorstel om bij ernstige misdrijven als seksueel misbruik en mishandeling het belang van het kind te laten primeren op het beroepsgeheim, is nu eens te meer urgent. Bij aanvang van de coronapandemie waarschuwden specialisten al dat kinderen die opgroeien in moeilijke thuissituaties dreigen vergeten te worden doordat bepaalde signalen op school, in de sportclub of in de jeugdbeweging niet meer opgepikt worden. De cijfers waren vervolgens erger dan gevreesd en verschillende hulporganisaties trokken aan de alarmbel.

Wachten is geen optie meer

Maar ook los van een nakende lockdown is de wetsaanpassing hoognodig. Het gaat over de bescherming van kinderen zonder enige stem. Het is onze plicht om hun stem te zijn. “Ik heb begrip voor de vertrouwensband tussen hulpverlener en cliënt, maar bij ernstige misdrijven tegen kinderen, zoals seksueel misbruik en mishandeling, is het noodzakelijk om te spreken. Want elke keer dat het opnieuw gebeurt, kan het psychologisch of zelfs letterlijk fataal zijn”, zegt Van Peel. “Laat ons niet blind zijn en snel in actie schieten. Donderdag vraag ik tijdens de plenaire vergadering de urgentie waardoor mijn voorstel snel wet kan worden. Met de kans op een nakende lockdown is wachten geen optie meer”, besluit Van Peel.