Verborgen verhalen

Momenteel verjaren ernstige seksuele misdrijven gepleegd op minderjarigen na vijftien jaar na de meerderjarigheid van het slachtoffer. Het concept verjaring bestaat om twee hoofdredenen. Het geeft de dader recht op vergetelheid en het werd ook ingevoerd omdat het verstrijken van een bepaalde tijd het voorleggen van afdoende en betrouwbaar bewijs bemoeilijkt. “Maar bij kindermisbruik zien we dat de macht die een kindermisbruiker op zijn slachtoffer uitoefent, maakt dat er vaak jaren overgaan voor iemand durft te spreken. Wat de bewijslast, ook met de huidige verjaringstermijn, hoe dan ook moeilijk maakt. En toch willen we slachtoffers het recht te geven om minstens te kunnen bekijken of een rechtszaak nog kans op slagen heeft. Zeker ook omdat een dader het veelal niet bij één slachtoffer houdt. De onaantastbaarheid vandaag maakt dat daders vaak verder en verder gaan. We zijn nog lang niet aan het einde van deze etterbuil. Er liggen nog zoveel verhalen verborgen”, legt Valerie Van Peel uit.

Daders mogen nooit meer gerust rondlopen

De opheffing van de verjaringstermijn zou niet alleen gelden voor misdrijven die op of na de datum van inwerkingtreding van de wet zijn gepleegd, maar ook voor delicten die op dat moment nog niet zijn verjaard. “We willen wel benadrukken dat het belangrijk blijft dat slachtoffers zo snel mogelijk spreken en naar het gerecht stappen”, zeggen Van Peel en Crombez. “Omdat zo snel mogelijk hulp krijgen veel leed kan besparen én omdat een rechtszaak meer kans op slagen heeft als de feiten nog recent zijn. Ook hiervoor willen we nog extra initiatieven nemen door bijvoorbeeld de drempels naar de zorgcentra nog verder te verlagen opdat het de kans op het bewijzen van de misdaad verhoogt. Maar het afschaffen van de verjaring is evengoed een belangrijk sluitstuk. Wie kindermisbruik op zijn geweten heeft, hoeft voor ons nooit meer gerust rond te lopen.”

Belangrijk signaal naar slachtoffers

In Nederland werd de verjaringstermijn voor seksueel misbruik bij kinderen al jaren geleden afgeschaft. Dit gebeurde in een grotere oefening, maar niet voor niets was kindermisbruik ook hier de aanleiding. “De redenering was ook in Nederland dat wie seksueel misbruikt is als kind vaak een zeer lang verwerkingsproces nodig heeft. Slachtoffers begrijpen veelal pas jaren later wat hen juist werd aangedaan en hebben vaak nog meer tijd nodig om met hun misbruik naar buiten te komen. Wanneer slachtoffers klaar zijn om een klacht in te dienen, maar dat niet meer mogelijk is omdat de feiten zijn verjaard, is dat nefast voor de slachtoffers. Ze worden geconfronteerd met het feit dat hun dader, hoewel bewijs voorhanden is, nooit gestraft zal worden. Laat het afschaffen van de verjaringstermijn ook een belangrijk signaal zijn naar de slachtoffers toe. We erkennen het leed dat een leven lang meegaat en het taboe errond mag eindelijke eens sneuvelen. Daarom hoop ik dat we over de partijgrenzen heen eenzelfde signaal kunnen uitsturen”, besluit Van Peel.

Beluister Valerie Van Peel over haar wetsvoorstel in De Ochtend.