Niet met de natte vinger

Valerie Van Peel is niet tegen abortus, noch tegen euthanasie. Maar ze stoort zich aan de lichtzinnige manier waarop over beide thema’s wijzigingen worden voorgesteld. “Nog maar een jaar geleden hebben we de wetgeving op abortus veranderd, met onder meer een uitbreiding van de termijn (van 12 weken) met zes dagen. Die aanpassing is nog niet geëvalueerd. Men wil dat zelfs niet afwachten, maar met de natte vinger een nieuwe termijn van 18, 20, 22 weken vastleggen”, zei het N-VA-Kamerlid op de radio.

De reden voor twaalf weken

Ze wees erop dat de abortustermijn destijds met een specifieke reden op twaalf weken is vastgelegd. “Op dat moment kan de ingreep nog gebeuren met een curettage (waarbij de foetus uit de baarmoeder wordt gezogen). Dat is veel minder ingrijpend dan wanneer dat moet gebeuren bij een vrouw die vijf of zes maanden zwanger is. Wat sommige partijen voorstellen, is dat men de vrouw moet laten bevallen en vervolgens de baby laten sterven. Dat is zowel fysisch als psychologisch veel ingrijpender”, legde Van Peel uit.

Belangrijk signaal naar samenleving

Ook wat euthanasie betreft heeft Valerie Van Peel ernstige bedenkingen bij wat sommige partijen voorstellen. Zo is ze absoluut niet te vinden voor een wet op het voltooid leven. “Als je in je maatschappij ziet dat meer en meer ouderen op een bepaald moment het gevoel krijgen dat ze een voltooid leven hebben en hun nut in de maatschappij niet meer voelen, dan denk ik dat dat een groot signaal is voor de maatschappij om daar iets aan te doen.”

Eerlijk debat over leven en dood

Van Peel stelde de vraag hoe we ooit de leeftijdsgrens voor een voltooid leven gaan bepalen. “Mag dat ook iemand jong zijn die zegt: voor mij is het nu al genoeg geweest? Waar zijn we dan mee bezig? Is dat de maatschappij die we willen”, vroeg Valerie Van Peel zich luidop af. Ze roept alle partijen op om geen politieke spelletjes te spelen over wetgeving die gaat over leven en dood. “Ik pleit voor een eerlijk debat, zodat mensen weten waarover ze beslissen.”

Beluister Valerie Van Peel over ethische kwesties (vanaf 05:20) en de federale regeringsvorming (vanaf begin) in De Ochtend.