Een klokkenluider bracht aan het licht dat de vakbond NUOD dankzij een kunstmatig opgepompte ledenlijst zich naast de erkende vakorganisaties ACOD, FCSOD en VSOA mocht tronen.  De ledenlijst werd bijvoorbeeld opgekrikt door leden die in werkelijkheid geen lid waren of geen bijdrage hadden betaald. “Aan die erkenning als een representatieve vakorganisatie is heel wat lekkers verbonden”, stelt Van Peel.

Opnieuw subsidiefraude bij een vzw

“Met deze regelrechte subsidiefraude werden onterecht wedden uitbetaald aan vakbondsafgevaardigden. Middelen die de overheidsdienst Financiën niet kon aanwenden voor eigen personeel en werking”, vervolgt Van Peel. “En opnieuw is er een gelieerde vzw betrokken bij fraude. Nog recent diende ik een resolutie in om de schimmige constructie tussen ziekenfondsen en de aan hen verbonden vzw’s, die de deur openzet voor fraude, te laten onderzoeken door het Rekenhof. Ook bij de vakbonden zou zo’n onderzoek zeker geen overbodige luxe zijn.”

Schaf ontransparante vakbondspremies af

NUOD Financiën was er als de eerste bij om te beweren dat de middelen die de FOD Financiën ontving ontoereikend waren, maar ondertussen roomden ze middelen af voor eigen gewin. “Dat kan natuurlijk niet en is des te cynischer als het in dergelijke organisaties gebeurt. Is het geen beter idee om de klassieke, weinig transparantie vakbondspremies af te schaffen en te vervangen door een veralgemeende rechtsbijstandsverzekering voor werknemers? Dan kan de werknemer zich nog steeds laten bijstaan door een erkende werknemersorganisatie en de kost van die rechtsbijstand als extralegaal voordeel ontvangen, maar dan heeft de werknemer ook de keuze om die rechtsbijstand te gaan zoeken bij een andere private dienstverlener”, besluit Valerie Van Peel.