Kamerlid Van Peel pleit al langer voor spreekplicht bij vermoeden van kindermisbruik- of mishandeling. Bij aanvang van de coronapandemie waarschuwden specialisten al dat kinderen in moeilijke thuissituaties dreigen vergeten te worden. De cijfers tijdens de eerste coronalockdown liegen er niet om: ze zijn erger dan gevreesd. Meerdere hulporganisaties trokken al aan de alarmbel. “Deze kinderen hebben zelf geen stem. Als wij zwijgen, zijn ze bij voorbaat verloren.”

Bescherming van kinderen is allergrootste zorg

Nu een tweede lockdown steeds waarschijnlijker wordt, vroeg Valerie Van Peel een versnelde bespreking van haar wetsvoorstel in de Kamer. “De bescherming van kinderen moet onze allergrootste prioriteit zijn. Wanneer je weet dat een kind slachtoffer is van seksueel misbruik of fysieke mishandeling, moét je gewoon spreken.”

Kindermisbruik geen prioriteit voor paars-groen

Maar de paars-groene meerderheid heeft andere prioriteiten, zo blijkt. Het voorstel van Van Peel werd uitgesteld, voor onbepaalde tijd dan nog. Stemrecht voor de PS in een of ander comité, daarentegen, werd wel als hoogdringend gezien en zal versneld worden besproken. Nieuwe politieke cultuur?