Uit eigen zak

De Belgische ziekenfondsen vorderden vorig jaar 159 miljoen euro aan onterechte uitkeringen terug. Als het ziekenfonds zelf geen fout heeft gemaakt, mag het de bedragen binnen de twee jaar terugeisen. Gaat de mutualiteit zelf in de fout, dan mag ze niet terugvorderen, maar neemt het RIZIV een deel van het verloren bedrag op zich. Als aansporing ontvangen de ziekenfondsen een financiële beloning, goed voor jaarlijks zo’n 26 miljoen euro. Ziekenfondsen die te weinig moeite doen om het geld te recupereren, riskeren het geld uit eigen zak te moeten betalen en boetes tot 1.250 euro.

Lachertje

“De boetes zijn een lachertje”, meent Valerie Van Peel. “De belastingbetaler loopt duizenden euro’s mis omdat ziekenfondsen nalaten om het geld terug te vorderen. Een boete van 125 euro gaat hen echt niet aanmoedigen om verantwoordelijker om te gaan met overheidsgeld.” Kamerlid Van Peel heeft een wetsvoorstel klaar dat de ziekenfondsen moet responsabiliseren. Als ziekenfondsen fouten maken waardoor een bedrag niet kan worden teruggevorderd, moeten ze dat voortaan volledig zelf ten laste nemen.

Fors omhoog

Hetzelfde geldt voor onterechte uitkeringen door een fout van het ziekenfonds zelf. “Wie zelf fouten maakt, moet ook zelf opdraaien voor de kosten. Het kan niet dat de belastingbetaler hiervoor twee keer opdraait”, legt Valerie Van Peel uit. Ook de boetes mogen fors omhoog volgens Kamerlid Van Peel, tot de helft van het verloren bedrag. “Op die manier brengen we de boete in verhouding tot het verlies dat onze sociale zekerheid lijdt wanneer ziekenfondsen hun werk niet doen.”

Onderwerpen