Brilglazen en saunabezoeken

Vanaf 2019 wordt de verplichte aanvullende verzekering tot twintig procent duurder. Ze zorgt voor de terugbetaling van voordelen die niet in de verplichte ziekteverzekering zijn opgenomen, zoals brilglazen en kortingen voor saunabezoeken. Volgens Kamerlid Van Peel gebruiken de ziekenfondsen de verplichte aanvullende verzekering om met elkaar te concurreren of om rijkere en gezondere leden aan zich te binden. “Tegelijkertijd worden gezinnen verplicht om tot meer dan 200 euro per jaar te betalen voor een verzekering waar zij helemaal niet om gevraagd hebben”, zegt ze.

Asociale oplossing

Valerie Van Peel wil de aansluiting bij de aanvullende verzekering niet langer verplicht maken. De verplichte aansluiting dateert van de regering-Di Rupo. “Het verplicht maken van deze verzekering was echter een enorm asociale oplossing, die vooral in het voordeel speelt van de ziekenfondsen en niet in het voordeel van de patiënt”, stelt Kamerlid Van Peel vast. “Als het vrijwillig maken van de aansluiting bij deze aanvullende verzekering niet mogelijk is, moet misschien overwogen worden om de nuttige voordelen van deze aanvullende verzekering op te nemen in de verplichte verzekering, en de overige voordelen bij de zuivere private verzekeringen onder te brengen”, besluit Valerie Van Peel.

Onderwerpen