Vakbonden ontvangen middelen om hun administratiekosten te dekken bij het uitkeren van werkloosheidsuitkeringen, iets wat eigenlijk al lang niet meer bij de vakbonden zou mogen zitten. Dit principe werkt met een zogenaamd ‘kliksysteem’. Door dit systeem ontvangen de vakbonden minder werkingsmiddelen wanneer het aantal werklozen daalt. Al jaren vragen de vakbonden een aanpassing van de parameters van dit systeem. Onder paars-groen krijgen ze die aanpassing.

Paars-groen grijpt kans om te besparen niet

“Men wil de berekening van de administratiekosten van de vakbonden aanpassen, zodanig dat een daling van het aantal werklozen tot een minder sterke daling van de administratiekosten leidt. Een reden waarom we graag willen dat het aantal werklozen afneemt, is net om de overheidsfinanciën beheersbaar te houden”, zegt Van Peel. “Maar wat doet deze paars-groene regering? In een context waarin het aantal werklozen doorheen de tijd steeds verder afneemt, wil de regering de positieve effecten hiervan, met name een besparingsopportuniteit op de administratiekosten, niet grijpen. Ze wil zelfs actief verhinderen dat de administratiekosten die de overheid aan de vakbond moet betalen zouden afnemen.” 

Wil Vivaldi wel naar 80% werkzaamheid?

De regering klopt zich op de borst dat ze bovenop de voorspellingen van het Monitoringcomité de komende drie jaar 10.000 extra jobs wil creëren. Dat betekent dat er de komende drie jaar 30.000 mensen uit de bijstandsafhankelijkheid worden gehaald. Welke maatregelen de Vivaldi-regering wil nemen om effectief werken meer lonend te maken, is voor ons een raadsel. De voorbije maanden werden de werkloosheidsuitkeringen alleen maar verhoogd. Van een beperking van de werkloosheid in de tijd of zelfs nog maar een versterking van de degressiviteit is vooralsnog geen sprake. Zo blijft België, samen met Luxemburg, een buitenbeentje met een werkloosheidsuitkering onbeperkt in de tijd.  Met andere woorden: de werkloosheidsval wordt alleen maar groter. Maar 10.000 extra mensen per jaar aan de slag moet tegen 2024, op kruissnelheid, wel 420 miljoen euro voor de begroting opleveren. “Wil Vivaldi nog wel naar een werkzaamheidsgraad van 80 procent?” vraagt Van Peel zich af. “Minder werklozen betekent immers minder uitkeringen om uit te betalen en dus ook minder administratie voor de uitbetalingsinstellingen. Maar blijkbaar houdt de regering er een andere logica op na.”  

Zoenoffer voor sociale vrede

“Is dit het zoenoffer voor de sociale vrede? In ieder geval durft deze regering finaal niet te besparen op de zuilorganisaties. Integendeel: de vakbonden krijgen een structureel cadeau van 7 miljoen euro, een bedrag dat wellicht nog een onderschatting is”, besluit Van Peel.