“Het uiteindelijke doel is steeds om een leefloner weer aan een reguliere job te helpen, maar voor diegenen voor wie de stap te groot is, kan gemeenschapsdienst helpen om de sociale contacten te herstellen en nuttig bezig te zijn voor de maatschappij”, zegt Kamerlid en OCMW-voorzitter Valerie Van Peel. “Een OCMW moet werken op maat van de klant en de gemeenschapsdienst is één instrument in ons arsenaal. Daarom betreuren we het zeer dat de gemeenschapsdienst als instrument om leefloners te begeleiden naar werk en sociale integratie is gesneuveld.”

Dit gebeurde nadat twee Franstalige vzw’s een rechtszaak hadden aangespannen tegen de hervormingen van de regering. “Dit toont aan dat er over werk en activering van leefloners totaal anders gedacht wordt in Vlaanderen en Wallonië. Niet alleen de gemeenschapsdienst is aangevallen, maar ook de veralgemening van het in Vlaanderen zeer succesvolle GPMI. Het is maar door de krakkemikkige bevoegdheidsverdeling van de zesde staatshervorming dat ze hun slag hebben thuisgehaald”, zegt Van Peel. “Maar dit is een Pyrrhusoverwinning voor de linkse oppositie. De aanpak die de meeste OCMW’s in Vlaanderen toepassen werkt, maar men wil er om starre ideologische redenen niet van weten. We gaan nu kijken hoe we de gemeenschapsdienst via federale en Vlaamse wetgeving kunnen redden. Maar als de Franstaligen dwars blijven liggen, dan zal ook hier een confederale aanpak onvermijdelijk worden.”