Lorin Parys sluit zich aan bij Valerie Van Peel voor betere bescherming baby’s in problematische thuissituaties

Door Lorin Parys, Valerie Van Peel op 13 februari 2020, over deze onderwerpen: Welzijn
zwanger onderzoek

Vlaams Parlementslid Lorin Parys steunt Kamerlid Valerie Van Peel bij haar wetsvoorstel over de bescherming van ongeboren kinderen van verslaafde moeders. Een aantal aspecten van dat wetsvoorstel is Vlaamse bevoegdheid. Parys zal in het Vlaams Parlement de nodige initiatieven nemen. “We hebben te lang een te afwachtende houding aangenomen. Het kind mag daar de dupe niet van zijn.”

Het kind op de eerste plaats

Gisteren presenteerde Valerie Van Peel samen met John Crombez van sp.a een wetsvoorstel. Aspecten van dat voorstel zijn Vlaamse materie. Vlaams Parlementslid Lorin Parys springt mee op de kar. Hij zal de nodige initiatieven ondernemen en ondersteunen. Van Peel en Parys willen een kader uitwerken waarbinnen hulpverlening en justitie meer slagkracht krijgen om bijvoorbeeld bij zwaar verslaafde zwangere vrouwen in te grijpen, zelfs nog voor de geboorte. “De ontwikkeling van een kind zou altijd voorop moeten staan. Maar vandaag laat de wet niet toe om in te grijpen in ernstig problematische situaties zoals verslaafde moeders waardoor heel wat kinderen met een alcohol- of drugsverslaving ter wereld komen”, zeggen Van Peel en Parys.

Afkickverschijnselen bij baby’s

Een alcohol- of drugsverslaving bij zwangere vrouwen kan een enorme impact hebben op het kind: vertraagde groei, laag geboortegewicht, gezichtsafwijkingen, kleine schedel met eventuele gelaatsmisvormingen, neurologische afwijkingen en op latere leeftijd slecht sociaal functioneren, hyperactiviteit, verstandelijke handicap, autistisch gedrag en ga zo maar door. Daarnaast vertonen baby’s van verslaafde moeders na de geboorte afkickverschijnselen. Doordat alcohol en drugs via de placenta in het lichaam van de foetus terechtkomen, raakt de baby immers ook verslaafd aan de middelen die de moeder gebruikt. In medische termen spreekt men van het neonataal abstinentiesyndroom (NAS).

Het belang van het kind

Parys en Van Peel willen het mogelijk maken om verslaafde vrouwen onder toezicht te plaatsen, desnoods verplicht worden opgenomen om tijdens de zwangerschap af te kicken. Dat om te vermijden dat baby’s al met een verslaving geboren worden. “Het is in het belang van het kind dat voorop zou moeten staan zodra hun gezondheid sterk in gevaar is. De wet laat vandaag  niet toe om tijdens de zwangerschap in te grijpen wanneer een baby met een verslaving geboren zal worden. Daar willen we verandering in brengen”, aldus Van Peel.

Te afwachtende houding

Bovendien willen ze dat een rechter een uithuisplaatsing al voor de geboorte kan uitspreken bij ouders waar zwaar drugsgebruik of mishandeling dreigt. “Bij gezinnen waarbij bijvoorbeeld al drie kinderen geplaatst zijn en waarbij een nieuw kind op komst is, wacht men in de praktijk te vaak af om te zien of het nieuw geboren kind hetzelfde lot zal ondergaan als de broers of zusjes. We hebben te lang een te afwachtende houding aangenomen. Het kind mag daar de dupe niet van zijn”, stelt Lorin Parys.

“Een rechter moet in extreme gevallen ook extreme maatregelen kunnen nemen zoals een verplichte begeleiding, desnoods opname of een plaatsing meteen bij de geboorte”, besluiten Van Peel en Parys.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is