Staatssecretaris voor Gendergelijkheid Schlitz komt voor de zoveelste keer in het nieuws met haar voorliefde voor acties waarbij bepaalde groepen consequent worden uitgesloten. Het evenement van Etopia, dat bedoeld is om een debatruimte creëren over de sociale impact van corona, is een mars die niet toegankelijk is voor mannen. De deelname van de staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit roept dus heel wat ernstige deontologische vragen op, zegt Kamerlid Van Peel. “Dit gaat opnieuw heel ver. Als je haar moet geloven, is vrouw zijn precies het ergste dat je kan overkomen. En de man? Die is alleen maar dader. Dat ze nu in een mars gaat meelopen waar alleen die groep wordt uitgesloten, verrast me dus allerminst.”

Tergend trage Schlitz over intrafamiliaal geweld

Dit is het zoveelste incident met staatssecretaris Schlitz. “Ook in haar andere bevoegdheden laat ze consequent steken vallen. Toen tijdens de lockdowns het aantal slachtoffers van kindermisbruik en intrafamiliaal geweld sterk steeg, duurde het tergend lang alvorens ze in actie schoot. En wanneer het aankwam om ook mannelijke slachtoffers te betrekken in een resolutie over interfamiliaal geweld, moest ik toch veel moeite doen om gehoord te worden”, vertelt Van Peel.

Nood-app voor dove vrouwen en meisjes

Ook in haar 14 pagina’s tellende beleidsverklaring over vrouwenrechten pleitte ze onder andere voor een nood-app voor dove meisjes en vrouwen. “Ik viel zowat van mijn stoel toen ik dat las”, zegt Van Peel. “Dat het voor dove mensen niet evident is om de 100 te bellen in een crisissituatie, ligt voor de hand. Maar waarom dit alleen zou gelden voor de vrouwen en meisjes onder hen, heeft ze nooit willen uitleggen. Dove jongens en mannen moeten zich blijkbaar maar behelpen.”

De staatssecretaris van Ongelijke Kansen

Voor Valerie Van Peel is de maat vol. “Wat mij betreft begint haar positie onhoudbaar te worden. Ze is eerder een staatsecretaris van Ongelijke Kansen. Ik zal dus de gepaste parlementaire vragen indienen en daarbij reken ik op de steun van partijen zoals Open Vld en MR die reeds hun verontwaardiging hebben geuit op twitter. Laten we het daar niet bij houden.”