Geen zeldzaam fenomeen

Genitale verminking is helaas geen zeldzaam fenomeen, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er wereldwijd tussen de 100 en 140 miljoen vrouwen het slachtoffer van. Het is ook geen ver-van-ons-bed-show. In dit land zijn meer dan 17 000 vrouwen besneden en nog eens 8 000 riskeren besneden te worden. Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir strijdt al langer tegen genitale verminking. Ze werkte een actieplan uit met meldcodes zodat artsen slachtoffers van vrouwenbesnijdenis beter kunnen helpen. Maar ook hier stond het beroepsgeheim een volledige uitvoering ervan in de weg. Een zorgverlener mocht wettelijk immers enkel spreken indien het slachtoffer minderjarig was.

Zicht op de problematiek

Door de wetswijziging kan een zorgverlener die vaststelt dat vrouwelijke genitale verminking werd uitgevoerd of staat te gebeuren, dit in alle omstandigheden melden aan het parket, ongeacht de leeftijd van het slachtoffer. Bovendien moeten deze gevallen nu ook verplicht geregistreerd worden in het ziekenhuisdossier van de patiënte. “Op deze manier kunnen slachtoffers niet alleen beter geholpen of de genitale verminking vermeden worden. Het laat ook toe een beter zicht te krijgen op de problematiek. Want ook hier overstijgt de realiteit wellicht de cijfers die we nu hebben”, besluit Valerie Van Peel.

Onderwerpen