Beroepsgeheim moet wijken bij genitale verminking

Door Valerie Van Peel op 31 mei 2018, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Artsen, Gelijke kansen
dokter

Zorgverleners mogen hun beroepsgeheim doorbreken wanneer zij op genitale verminking stoten. De Kamer keurde een wetsvoorstel hierover goed. Kamerlid Valerie Van Peel juicht het spreekrecht toe, al had het voor haar nog verder mogen gaan. “Van mij had het spreekplicht mogen zijn, maar dit dreigde op een veto van de Raad van State te stoten. Nu, ik ga ervan uit en ik hoop dat de zorgverleners dit recht zelf zo zullen invullen. Het beroepsgeheim is nooit bedoeld om absoluut te zijn. Er zijn de laatste jaren terecht enkele uitzonderingen gestemd, onder andere inzake terreur. Ook hier heiligt het doel het middel. Het gaat hier over een afschuwelijke misdaad tegenover vrouwen en kinderen, met levenslange gevolgen. Strafbaar is het al langer, maar elke daad moet ook aan het licht komen zodat we dit verschrikkelijke fenomeen uit de wereld kunnen helpen.”

Geen zeldzaam fenomeen

Genitale verminking is helaas geen zeldzaam fenomeen, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er wereldwijd tussen de 100 en 140 miljoen vrouwen het slachtoffer van. Het is ook geen ver-van-ons-bed-show. In dit land zijn meer dan 17 000 vrouwen besneden en nog eens 8 000 riskeren besneden te worden. Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir strijdt al langer tegen genitale verminking. Ze werkte een actieplan uit met meldcodes zodat artsen slachtoffers van vrouwenbesnijdenis beter kunnen helpen. Maar ook hier stond het beroepsgeheim een volledige uitvoering ervan in de weg. Een zorgverlener mocht wettelijk immers enkel spreken indien het slachtoffer minderjarig was.

Zicht op de problematiek

Door de wetswijziging kan een zorgverlener die vaststelt dat vrouwelijke genitale verminking werd uitgevoerd of staat te gebeuren, dit in alle omstandigheden melden aan het parket, ongeacht de leeftijd van het slachtoffer. Bovendien moeten deze gevallen nu ook verplicht geregistreerd worden in het ziekenhuisdossier van de patiënte. “Op deze manier kunnen slachtoffers niet alleen beter geholpen of de genitale verminking vermeden worden. Het laat ook toe een beter zicht te krijgen op de problematiek. Want ook hier overstijgt de realiteit wellicht de cijfers die we nu hebben”, besluit Valerie Van Peel.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is