Met dit akkoord bevestigt de regering nogmaals het principe van de contingentering, waarbij de toegang tot bepaalde medische disciplines wordt beperkt via een officiële verdeelsleutel. En tot 2022 blijft die onveranderd op 60/40. “We volgen dus niet het advies van de Planningscommissie, die om onbegrijpelijke redenen van dit evenwicht wilde afstappen”, verklaart Van Peel.

Definitieve oplossing

“Van een definitieve oplossing voor dit dossier, dat al meer dan achttien jaar aansleept, kan pas sprake zijn als èn nadat PS-minister Jean-Claude Marcourt vanaf volgend academiejaar een ingangsexamen invoert”, stelt Van Peel klaar en duidelijk. “Pas dan wordt het mogelijk dat ook de studenten die de komende jaren afstuderen in Franstalig België een RIZIV-nummer krijgen. Met als bijkomende voorwaarde dat het overtal van afgestudeerden uit het verleden ook wordt gecompenseerd. Zo leggen we de verantwoordelijkheid voor de hele impasse voor de Franstalige studenten geneeskunde waar ze ook hoort te liggen: bij de Franse Gemeenschapsregering.”

Onderwerpen