Akkoord over artsenquota voor 2022: "Regering zet puntjes op de i"

Door Valerie Van Peel op 16 september 2016, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Artsen
Akkoord over artsenquota voor 2022: "Regering zet puntjes op de i"

Kamerlid Valerie Van Peel is tevreden dat de regering de nodige grendels heeft ingebouwd in het akkoord over de artsenquota voor 2022. "Onder impuls van de N-VA zet deze regering ook hier de puntjes op de i", zegt zij. “Met het akkoord blijft de 60/40-verdeling tussen Vlaanderen en Wallonië behouden en wordt Franstalig onderwijsminister Jean-Claude Marcourt verplicht een ingangsexamen in te voeren."

Met dit akkoord bevestigt de regering nogmaals het principe van de contingentering, waarbij de toegang tot bepaalde medische disciplines wordt beperkt via een officiële verdeelsleutel. En tot 2022 blijft die onveranderd op 60/40. “We volgen dus niet het advies van de Planningscommissie, die om onbegrijpelijke redenen van dit evenwicht wilde afstappen”, verklaart Van Peel.

Definitieve oplossing

“Van een definitieve oplossing voor dit dossier, dat al meer dan achttien jaar aansleept, kan pas sprake zijn als èn nadat PS-minister Jean-Claude Marcourt vanaf volgend academiejaar een ingangsexamen invoert”, stelt Van Peel klaar en duidelijk. “Pas dan wordt het mogelijk dat ook de studenten die de komende jaren afstuderen in Franstalig België een RIZIV-nummer krijgen. Met als bijkomende voorwaarde dat het overtal van afgestudeerden uit het verleden ook wordt gecompenseerd. Zo leggen we de verantwoordelijkheid voor de hele impasse voor de Franstalige studenten geneeskunde waar ze ook hoort te liggen: bij de Franse Gemeenschapsregering.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is