Nieuws over dit onderwerp

Artsenquota: "Mevrouw Onkelinx, uw verantwoordelijkheid voor het mislopen van het dossier is verpletterend."

De artsenquota vormden opnieuw stof voor een pittig debat in de Kamer: "Al twintig jaar weigert PS een ingangsexamen in te voeren. Resultaat? Een daling van de kwaliteit van de opleiding en een …

Kwaliteit boven kwantiteit: waarom het ingangsexamen voor geneeskunde een goede zaak is

Ja, de contingentering en het ingangsexamen voor de studies geneeskunde en tandheelkunde bewijzen vandaag nog altijd hun nut, stelt Valerie Van Peel. Die afschaffen, zou alleen maar kwalijke gevolgen …

'Zogezegde filter moet effectief en juridisch sluitend zijn'

Onder druk van de N-VA legde Franstalig minister van onderwijs Marcourt na veel getreuzel toch een ontwerp van decreet voor dat voorziet in het invoeren van een filter voor de studies geneeskunde en …