Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Valerie Van Peel op 19 april 2016, over deze onderwerpen: Lokaal werk, OCMW

Kapellen - Het gemeentebestuur maakte begin 2015 bekend dat er een nieuw administratief centrum komt aan 't Bruggeske. De parking gaat er ondergronds. Nu is beslist dat er ook een nieuw dienstencentrum komt. Het gemeentebestuur heeft de projectdefinitie klaar voor de ontwikkeling van de site & …

Door Valerie Van Peel op 29 september 2015, over deze onderwerpen: Lokaal werk, OCMW

Het Kruispunt in Kalmthout biedt gratis en zonder afspraak advies of kortdurende hulp aan personen uit de regio met psychische of sociale problemen. Omdat er wachtlijsten dreigden te ontstaan, beslisten de OCMW’s uit de regio om samen te leggen voor een extra dagdeel. OCMW Kalmthout stelt vandaag al …

Door Valerie Van Peel op 14 september 2015, over deze onderwerpen: Lokaal werk, OCMW

Voorkomen is beter dan genezen. En dus nam het OCMW Kapellen zich  in het begin van deze legislatuur voor om een project te zoeken dat specifiek jongeren leert omgaan met geld. “Op het OCMW merken we dat jongeren niet altijd beseffen wat het dagelijkse leven kost en daardoor zeer snel in de …

Door Valerie Van Peel op 23 maart 2015, over deze onderwerpen: Lokaal werk, OCMW

Kapellen wachtte niet op de nota van de Vlaamse regering over de integratie van het OCMW in de gemeente. In het bestuursakkoord werd na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 al een structurele samenwerking ingeschreven. “Sindsdien hebben we al tal van stappen gezet voor een breder sociaal beleid in …

Door Valerie Van Peel op 30 september 2014, over deze onderwerpen: Lokaal werk

De OCMW's van Kapellen en Kalmthout starten een project waarbij kansarme kinderen begeleid worden bij het maken van huistaken. 'De drempel naar het OCMW is voor kansarme jonge gezinnen nog steeds hoog. We zochten naar een project om onze diensten toegankelijker te maken voor hen. De scholen …

Door Valerie Van Peel op 3 mei 2014, over deze onderwerpen: Lokaal werk

De handicar - een minibus waarmee rolstoelpatiënten vervoerd kunnen worden  - werd in 2009 aangekocht door de vzw Rotonde en de OCMW's van Kapellen en Stabroek. Bij evaluatie bleek dat Kapellen 93% van de ritten voor haar rekening nam. "Door de nieuwe afspraken met Stabroek en de vzw De Rotonde, …