'Zogezegde filter moet effectief en juridisch sluitend zijn'

Door Valerie Van Peel op 18 mei 2015, over deze onderwerpen: RIZIV-nummers

Onder druk van de N-VA legde Franstalig minister van onderwijs Marcourt na veel getreuzel toch een ontwerp van decreet voor dat voorziet in het invoeren van een filter voor de studies geneeskunde en tandheelkunde. Ondanks de vele adviezen die pleiten voor een ingangsexamen aan het begin van het eerste bachelorjaar, houdt Marcourt krampachtig vast aan een proef op het einde van het eerste jaar. Daardoor dreigt dat eerste jaar opnieuw voor heel wat studenten een verloren academiejaar te worden, ook voor studenten die hun jaar wel succesvol weten af te ronden maar die buiten de vastgestelde quota vallen. Om die reden keurde de Raad van State eerder al tot twee maal toe een dergelijke filter in de loop van de opleiding af.

Op vraag van Valerie Van Peel antwoordde minister De Block dat 'die zogezegde filter ook de Vlaamse en federale regering zal moeten overtuigen wat betreft de effectiviteit en de juridische haalbaarheid.'

Inzake het dynamische medisch kadaster bevestigde minister De Block dat er nog geen conclusies konden worden getrokken, aangezien de Planningscommissie de cijfers nog grondig moet evalueren. Dat kadaster is ook enkel van belang voor de quotaregeling vanaf 2022 en kan dus geenszins een reden zijn om nu geen ingangsexamen in te voeren.

 

Herbekijk hier het debat:

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is