Te gast bij N-VA Schilde

Door Valerie Van Peel op 20 september 2015
Kathleen Krekels en Valerie Van Peel

N-VA-parlementsleden Kathleen Krekels en Valerie Van Peel waren zondag 20 september te gast bij N-VA Schilde-’s Gravenwezel voor een politieke babbel. Een goed gevuld zaaltje kon luisteren naar een vraaggesprek over enkele actuele thema’s tussen deze twee sterke vrouwen voorzien van een stevige dosis dossierkennis.

Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Krekels, specialiste op vlak van onderwijs, stak van wal met de clichés op het lerarenberoep te nuanceren. “Leerkrachten verdienen grote waardering voor het werk dat ze leveren. Vandaag komt er immers heel wat bij kijken wil je een goede leer-kracht zijn”, aldus Kathleen. De actuele bezorgdheden hebben vooral betrekking op het M-decreet, dat de scholen sinds 1 september 2015 geleidelijk aan in de praktijk moeten omzetten. Dit bleek uit de talrijke vragen die de toehoorders stelden. ‘M’ staat voor Maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het decreet beoogt meer inclusie in het onderwijs. “Ik zal het dossier nauwgezet opvolgen en zowel de knelpunten als goede voorbeelden in kaart brengen”, zei Kathleen.

Ook het verminderen van de planlast in het onderwijs is een belangrijk aandachtspunt voor Kathleen en de N-VA. “Dat is essentieel als we onze jongeren een sterk onderwijs willen garanderen en het beroep van leerkracht opnieuw aantrekkelijk willen maken en opwaarderen.” Daarnaast sprak ze ook over de stand van zaken voor wat betreft de hervormingen binnen het secundair onderwijs.

Nauw aansluitend op het thema onderwijs pikte federaal parlementslid Valerie Van Peel, actief in de commissie Volksgezondheid, in met een toelichting over het dossier van het ingangsexamen voor (tand-)artsen, een dossier dat zij intensief opvolgt en dat op een pijnlijke manier verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië blootlegt. “Daar waar Vlaanderen zich al bijna twintig jaar en volgens de wetgeving inspant om het aantal artsen binnen de perken te houden, vertikken Waalse (overwegend PS-) politici het al even lang om ook maar enige verantwoordelijkheid te nemen. Op die manier leggen die politici – oud-minister Laurette Onkelinx en huidig minister van onderwijs Jean-Claude Marcourt op kop – niet alleen een bom onder de toekomst van vele Waalse studenten, zij lachen ook al jaren de duizenden Vlaamse kandidaat-artsen die wél een ingangsexamen aflegden, in het gezicht uit. Nochtans is dat ingangsexamen er met goede redenen: enerzijds het waarborgen van de kwaliteit van de opleiding geneeskunde, anderzijds de gezondheidszorg kwaliteitsvol en betaalbaar houden”, aldus Valerie.

Verder deed zij een kleine greep uit de andere dossiers waar ze zich voluit op toelegt. Zo pleit zij onder meer voor de afschaffing van het ziekenfonds van de NMBS, een nodeloze en dure instelling. Maar evengoed buigt zij zich over belangrijke ethische vraagstukken. Onder meer de rechten van kinderen die met behulp van een donor verwekt zijn, krijgen ten volle haar aandacht.  En al mag de N-VA weleens worden afgeschilderd als een asociale bende, niets is minder waar. Naast haar werk als OCMW-voorzitter in Kapellen toont Valerie zich ook in de Kamer voortdurend begaan met sociale thema’s.

Het publiek kon de babbel met beide parlementsleden alvast erg smaken. En ook Valerie en Kathleen kijken tevreden terug op deze geslaagde editie van het duo-concept. “Het idee ontstond eerder toevallig na een avond spreken bij de N-VA-afdeling van het naburige Schoten. Intussen werkten we het concept verder uit en probeerden het hier in Schilde voor het eerst uit. Het publiek weet het goed te appreciëren en voor ons is het fijn om doen”, aldus Kathleen en Valerie. Beide dames kijken dan ook alvast uit naar de volgende babbel.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is