Sturen vakbonden NMBS aan op Sabena-scenario?

Door Inez De Coninck, Peter Dedecker, Valerie Van Peel op 8 december 2015, over deze onderwerpen: Het middenveld, Overheidsbedrijven, NMBS
Sturen vakbonden NMBS aan op Sabena-scenario?

De N-VA dringt bij monde van Kamerleden Inez De Coninck, Peter Dedecker en Valerie Van Peel met klem aan op meer durf, vooruitgang en vooral ambitie in de lopende sociale onderhandelingen bij de NMBS. Die zijn dringend nodig om onze spoorbedrijven grondig te hervormen en van het Sabena-scenario te redden.

De N-VA erkent dat er enkele positieve zaken op tafel liggen. De afbouw van enkele onverklaarbare gunstregimes zoals ‘kredietdagen’ voor wie niet werkt, de flexibiliteit van het personeel en een meer prestatiegedreven personeelsbeleid gaan in de goede richting. Maar aan de echte heilige huisjes wordt amper of niet geraakt. Zo vraagt Inez De Coninck zich af waarom de NMBS zou moeten vasthouden aan statutaire aanwervingen. “Belgacom en Bpost zijn al jaren daarvan afgestapt. En dat zijn vandaag modelbedrijven waar we fier op mogen zijn.” Daarnaast stelt zij zich vragen bij het behoud van de 36-urenweek bij de spoorwegen. “Overal is de 38-urenweek de norm. Waarom moet men bij de NMBS dan slechts 36 uren werken?” Ook het behoud van HR Rail, een filiaal van de NMBS en Infrabel dat instaat voor het personeelsbeheer van beide spoorbedrijven, is een doorn in het oog van de N-VA. “Die structuur is volstrekt overbodig en een verspilling van belastinggeld”, oordeelt De Coninck.

Peter Dedecker stelt dat meer druk nodig is op de NMBS. “Het is pas door de inbreng van privékapitaal en de bijbehorende depolitisering van het bestuur dat Bpost en Proximus zich transformeerden tot hoogperformante, hedendaagse bedrijven”, stelt hij vast.

Valerie Van Peel betreurt eveneens dat het overbodige ziekenfonds van de NMBS niet wordt afgeschaft. “Die afschaffing zou een besparing van miljoenen euro’s opleveren, zonder het personeel pijn te doen. Onbegrijpelijk dat vakbonden een eigen ziekenfonds blijven verdedigen dat jaarlijks aan administratie alleen al 18 miljoen euro kost en de werknemers niets oplevert. Ze zouden net als wij de ambitie moeten hebben om dat geld naar het personeel te laten gaan, in plaats van naar overbodige structuren”, wijst zij de NMBS-bonden terecht. “Wij zijn alvast niet van plan om ons zomaar hierbij neer te leggen.”

Pensioen op 55 is ongehoord
In de huidige plannen blijft het mogelijk dat rijdend personeel met pensioen gaat op hun 55ste na dertig jaar dienst. Daar is de N-VA het grondig mee oneens. “Hoe ga je verdedigen dat sommigen na amper dertig jaar dienst met pensioen mogen, terwijl de gewone burger 45 jaar moet werken? Dat verschil is niet te rechtvaardigen”, besluit Inez De Coninck.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is