OCMW kan adviserende arts inschakelen: maatregel is onwettig noch asociaal

Door Valerie Van Peel op 9 juli 2015, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Asiel
OCMW kan adviserende arts inschakelen: maatregel is onwettig noch asociaal

Bij een vermoeden van fraude maakt het OCMW van Antwerpen gebruik van een adviserende arts om na te gaan of een attest voor dringende medische hulp aan mensen zonder verblijfsrecht daadwerkelijk correct is afgeleverd. “Ik stel vast dat het Antwerpse OCMW daarmee volkomen in overeenstemming met de wet handelt”, zegt N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel, die de bevoegde minister van Maatschappelijke Integratie over de kwestie raadpleegde. “De recente heisa over de wettelijkheid en het asociale karakter van die beslissing was dus volkomen ongerechtvaardigd én onbegrijpelijk.”

“Om het sociaal onderzoek ten gronde te voeren en in geval van twijfel staat het een OCMW vrij een medische tegenexpertise aan te vragen”, stelde de bevoegde minister klaar en duidelijk. “Het OCMW van Antwerpen is dan ook helemaal in regel met het inschakelen van een adviserende arts voor het toekennen van dringende medische hulp aan vreemdelingen die illegaal op ons grondgebied verblijven”, besluit Van Peel. “Meer nog: een dergelijke tegenexpertise voor die dossiers waarover twijfel bestaat, is zelfs aan te raden.”

De wereld op zijn kop

Antwerps OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA) had die adviserende artsen ingeschakeld omdat hij vaststelde dat er in bepaalde dossiers sprake was van fraude of artsen die onder druk werden gezet. Wat volgde was een mediastorm over de wettelijkheid van die beslissing, waarbij onder andere CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri hard van leer trok, hoewel haar eigen Antwerpse fractie deze maatregel mee had goedgekeurd. “Onbegrijpelijk”, stelt Van Peel. “Het OCMW van Antwerpen wil verzekeren dat het geld voor dringende medische zorgen gaat naar die mensen die er echt nood aan hebben. Dat asociaal noemen is de wereld op zijn kop.”

Van Peel hoopt dat dergelijke verdachtmakingen vanuit een negatieve ‘framing’ nu eens gaan stoppen. “Wat OCMW-voorzitter Duchateau doet, is immers volledig in lijn met de basisgedachte van onze partij: het geld moet gaan naar diegenen die het echt nodig hebben. En dat kan je alleen verzekeren als je de fraude eruit haalt. Daar kan geen zinnig mens tegen zijn.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is