N-VA wil richtlijnen over informatieuitwisseling tussen OCMWs en politie- en veiligheidsdiensten.

Door Valerie Van Peel op 19 november 2015, over deze onderwerpen: OCMW, Sociale Fraude, Veiligheid & justitie
Valerie Van Peel

Enkele Brusselse OCMWs weigeren manifest informatie uit te wisselen, zelfs als het geïdentificeerde Syriëstrijders betreft. Binnen OCMW’s bestaat al lange tijd een spanningsveld tussen het beroepsgeheim en het uitwisselen van relevante informatie op eigen initatief of op vraag van politie- of veiligheidsdiensten bij strafzaken, sociale – of domiciliefraude.

 

De meeste OCMW’s zijn wel bereid de discussie aan te gaan. Maar een aantal Brusselse OCMW’s weigeren pertinent. “Nochtans is een dergelijke gegevensuitwisseling vandaag meer dan ooit cruciaal”, stelt N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel. Het kamerlid vroeg minister Willy Borsus vandaag in plenaire om duidelijke richtlijnen ter zake.

 

 

In september klaagde de Brusselse procureur-generaal Johan Delmulle de situatie al aan naar aanleiding van onterecht uitgekeerde leeflonen aan Jihad-strijders die zich op dat moment in Syrië bevonden. “Sommige Brusselse OCMW’s wisselen geen informatie uit. Dat maakt een multidisciplinaire aanpak van de problematiek zeer moeilijk. Het is niet geweten welke bedragen de OCMW’s al hebben uitgekeerd of wat zij hebben gedaan om onrechtmatige bedragen stop te zetten en terug te vorderen. Ook andere relevante elementen uit het dossier delen ze niet mee aan politie en gerecht. Nochtans is dat belangrijk om een volledig en correct beeld te krijgen over de betrokken persoon. Sommige OCMW’s reageren simpelweg niet op de vragen van het openbaar ministerie”, klonk het toen.

“Dat kan niet”, vindt Van Peel, “Vanzelfsprekend is het beroepsgeheim voor een OCMW van immens belang om de vertrouwensband tussen de cliënt en de maatschappelijke assistent te kunnen waarborgen. Aan dat basisprincipe willen we niet tornen. Maar als ze beschikken over informatie die de openbare veiligheid in gevaar kan brengen of manifeste sociale fraude blootleggen, moet toch bekeken worden op welke manier er informatie uitgewisseld kan worden.”

In het Antwerpse heeft het Arbeidsauditaraat alvast een samenwerkingsprotocol voorgelegd aan de OCMW’s om deels aan deze problematiek tegemoet te komen. Maar beter nog komen er algemene richtlijnen van het kabinet Borsus. “Dit zou er niet alleen voor zorgen dat OCMW’s niet langer elk op zichzelf moeten blijven worstelen met dit spanningsveld tussen beroepsgeheim en meldingsplicht, maar ook dat OCMW’s die manifest weigeren mee te werken, aangesproken kunnen worden”, aldus Van Peel. Minister Borsus antwoordde in plenaire alvast dat hij in overleg met zijn collega van justitie mogelijke oplossingen gaat bekijken. “Ik ben blij dat minister Borsus dit erkent, maar ik blijf er ook op aandringen dat dit zeer snel gebeurt. Meer dan ooit is het vandaag cruciaal dat belangrijke info niet verborgen blijft voor onze veiligheidsdiensten. Als een OCMW vandaag het vermoeden heeft dat één van haar cliënten naar Syrië zou vertrekken, bijvoorbeeld, moet dat mijn insziens gemeld worden.”

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is