OCMW en gemeente werken samen aan uitbreiding sociaal beleid

Door Valerie Van Peel op 23 maart 2015, over deze onderwerpen: Lokaal werk, OCMW

Kapellen wachtte niet op de nota van de Vlaamse regering over de integratie van het OCMW in de gemeente. In het bestuursakkoord werd na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 al een structurele samenwerking ingeschreven. “Sindsdien hebben we al tal van stappen gezet voor een breder sociaal beleid in onze gemeente”, zegt OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken Valerie Van Peel. “We werken aan een Welzijnshuis waarbij alle sociale dienstverlening onder één dak terecht komt. In tussentijd leggen we extra linken en zetten we concrete projecten op met de gemeente- en OCMW-diensten.”

De milieu- en cultuurdienst startten samen met het OCMW tal van nieuwe initiatieven op, zoals de computerestafette waar senioren leren werken met een computer en sorteersessies voor mensen in kansarmoede. Door het voorbereidend overleg rond deze concrete projecten groeien de organisaties naar elkaar toe. Ze krijgen bovendien meer inzicht in en respect voor elkaars doelstellingen.

De computerestafette leidt vrijwilligers op die op hun beurt senioren lesgeven en wegwijs maken met de computer. De lessen gaan door in ’t Bruggeske, maar ook vanuit de Bib wordt er doorverwezen.

“Het project ‘leren sorteren’ is gericht op mensen in kansarmoede. Het helpt besparen, maar het is in één klap ook goed voor het milieu”, aldus Van Peel. De Vlaamse regering laat differentiatie in de prijzen voor huisvuil op basis van het inkomen niet toe, omdat het indruist tegen het principe ‘de vervuiler betaalt’. “Met dit project hebben we een creatieve oplossing gezocht om mensen in armoede toch te kunnen ondersteunen.”

Tenslotte werken het OCMW en de gemeente samen ook aan een project dat kinderen uit kansarme gezinnen beter moet begeleiden naar de jeugd-, sport- en cultuurinitiatieven. Daarvoor werd de VZW Doedéskaden onder de arm genomen. Ook de provincie besliste dit innovatieve project te steunen via een mooie subsidies van 15.000 euro. Op het gebied van toeleiding van moeilijker te bereiken groepen naar cultuur werd in Kapellen al succesvol met Doedéskaden samengewerkt. Een samenwerking met het OCMW is dan ook een opportuniteit en logische volgende stap. "De voorbije jaren besliste Kapellen reeds om in het gemeentelijke aanbod sterke sociale kortingen in te voeren. We laten niemand los", besluit Van Peel. "Een warme gemeente als Kapellen wil iedereen omarmen."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is