Het kind krijgt een centrale plaats in de strijd tegen intrafamiliaal geweld

Door Valerie Van Peel op 9 maart 2021, over deze onderwerpen: Justitie, Minderjarigen
Valerie Van Peel

In de schoot van het Adviescomité Maatschappelijke Emancipatie werd partijoverschrijdend een resolutie uitgewerkt ter bestrijding van intrafamiliaal geweld, in het bijzonder tegen vrouwen en kinderen. Kamerlid Valerie Van Peel reageert verheugd. “Eindelijk staat het kind centraal.”

Intrafamiliaal geweld kent geen partijkleur en vraagt een aanpak die de beleidsniveaus en partijgrenzen overstijgt. Wat begon als een resolutie ter bestrijding van intrafamiliaal geweld, in het bijzonder tegen vrouwen, werd uiteindelijk een resolutie die ook aandacht schenkt aan kinderen als (in)direct slachtoffer van intrafamiliaal geweld.

Kindreflex in alle gespecialiseerde opleidingen, politie en justitie

"Met de resolutie staat het kind eindelijk centraal", zegt Van Peel. We willen de ‘kindreflex’ uitbreiden naar gespecialiseerde opleidingen en politie en justitie. In mijn collega en Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir vind ik alvast een bondgenoot. Minister Demir verwees eerder ook al naar de Kindreflex die deel zal uitmaken van de opleiding van de Vlaamse justitieassistenten. Daarnaast is het noodzakelijk dat initiatieven zoals de Family Justice Centers en de Zorgcentra na Seksueel Geweld over heel België worden uitgerold.

Snelrecht bij intrafamiliaal geweld om straffeloosheid te counteren

Het wordt hoog tijd om iets te ondernemen tegen de straffeloosheid en het risico dat een dader een dergelijk misdrijf opnieuw pleegt zo klein mogelijk te maken. Daarom vragen we met deze resolutie om het snelrecht toe te passen bij intrafamiliaal geweld. Een snelle en doeltreffende behandeling van een klacht door politie en gerecht is cruciaal. Het Adviescomité schuift duidelijk de terugdringing van het aantal seponeringen als doelstelling naar voren. We voorzien daarnaast een uitbreiding van het aanbod aan dadertherapie tijdens de detentie.

Aangeven van vermoedens gemakkelijker maken

Bovendien beveelt de resolutie aan om elke onduidelijkheid in verband met het aangeven van vermoedens van intrafamiliaal geweld weg te nemen. We bieden de slachtoffers en hun omgeving alternatieven, zoals de apotheek in de buurt, om geweld te melden. “We zoeken nog uit waar er vooruitgang kan worden geboekt in verband met de informatiedeling tussen de instanties”, aldus Van Peel. Zo wordt ernaar gestreefd om altijd gebruik te maken van het gedeeld beroepsgeheim indien kinderen slachtoffer zijn van intrafamiliaal geweld. Tot slot wil de resolutie dat de politiediensten preventief en aanklampend werken bij gezinnen die gekend zijn voor intrafamiliaal geweld. De hercontactname speelt hierbij een cruciale rol.

Stijging kindermishandeling tijdens lockdowns

Tijdens de voorbij lockdowns zagen we een stijging van kindermishandeling en huiselijk geweld. De coronapandemie toont de urgentie van een actieplan, met betrekking tot de aanpak van intrafamiliaal geweld, wanneer door een nationale crisis hulpverleningsinstanties niet normaal kunnen functioneren.

De resolutie is dus slechts het begin. “Ik wil de federale regering graag herinneren aan volgende passage uit het regeerakkoord: ‘We vragen experts om een aanpak uit te werken om de impact van ernstig verslaafde ouders en toekomstige ouders op hun kinderen te verminderen', mijn voorstellen liggen klaar”, zegt Van Peel. “Ik ben dan ook verheugd dat een gezamenlijke resolutie tot stand is gekomen. Het komt er nu op aan dat de federale regering, samen met de Vlaamse Regering, ook effectief met die aanbevelingen aan de slag gaat en concrete maatregelen neemt”, besluit Valerie Van Peel.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is