Contract op maat voor iedere leeflooncliënt is belangrijke stap naar (her)integratie

Door Valerie Van Peel op 5 april 2016, over deze onderwerpen: Uitkeringen

“Een contract op maat voor iedere nieuwe leefloner, met de mogelijkheid om gemeenschapsdienst als vereiste daarin op te nemen: daarmee zet deze regering een belangrijke stap naar een betere begeleiding van alle OCMW-cliënten”, zegt Kamerlid Valerie Van Peel, zelf OCMW-voorzitter in Kapellen. “Voordien was zo’n contract enkel verplicht voor de min-25-jarigen”, legt zij uit. “Dankzij deze uitbreiding kunnen onze OCMW’s nu nog meer op maat werken en zo hun cliënten aanzetten tot meer zelfredzaamheid, werk en integratie in de maatschappij.”

“Ondertussen laten we niemand los”, beklemtoont Van Peel. “Zo verhogen we ook het leefloon met twee procent.” De stapsgewijze verhoging van het leefloon richting Europese norm stond prominent in het N-VA-verkiezingsprogramma. “We zijn er nog niet, maar ondanks de budgettair moeilijke tijden houden we die belofte in ere”, aldus Van Peel.

Rechten en plichten

Zeker zo belangrijk is dat vanaf 1 september iedere nieuwe begunstigde van het leefloon een 'geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie' (GPMI) moet ondertekenen. “Dus ook alle erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden”, merkt Van Peel op. Het GPMI is een contract met het OCMW dat toelaat om leefloners op maat te begeleiden en op te volgen, maar dat hen ook responsabiliseert met het oog op hun sociale en professionele re-integratie. Ook het aanvaarden van gemeenschapsdienst om de werkbereidheid aan te tonen kan erin worden opgenomen als vereiste om in aanmerking te komen voor een leefloon. “Voor wie een sociale tewerkstelling nog onhaalbaar is, kan gemeenschapsdienst helpen om het gevoel van eigenwaarde te versterken, sociale contacten uit te breiden en weer richting arbeidsmarkt te evolueren”, meent Van Peel. Als het contract niet wordt gerespecteerd zijn sancties, zoals een schorsing, mogelijk.  ”Het is een contract van rechten en plichten”, besluit Van Peel.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is