Ziekenfondsen: aantal per landsbond. 21 oktober 2015.