Voorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering om de strijd tegen het terrorisme te bevorderen. 22 september 2016.