Voorstel houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van de programmawet (I) van 27 december 2006 wat de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers betreft. 25 juli 2016.