Middelentoets: opzoeken van bankgegevens. 19 april 2017.