Leefloon: verlof in het buitenland. 19 april 2017.