Informatie-uitwisseling tussen politie, inlichtingendiensten en OCMW's. 19 november 2015.