Het aantal startende/afstuderende studenten geneeskunde in 2015