Het aantal jongeren dat door OCMW's ondersteund en begeleid wordt.