GPMI: ondersteuning van OCMW's om binnen het GPMI een gemeenschapsdienst voor leefloners uit te werken. 8 juli 2015.