Gebruik van geluidsopnames arts-patiënt in rechtszaken. 7 juni 2017