Contingentering: RIZIV-nummers voor artsen. 5 februari 2015.