Aanwerving van nieuwe psychologen in het UZ Gent. 15 februari 2017.