20191203_de_block_uitwisselen_van_gegevens_tussen_mobs_en_zf.docx