20191008_vvp_aan_nm_over_de_afspraken_over_minimumlonen.pdf